Vizyon

Verata Mekatronik olarak vizyonumuz, enerjideki dışa bağımlılığımızı yenilenebilir enerji üretimi ile ortadan kaldırmak ve üretilen
elektrik enerjisinin en verimli şekilde kullanımını sağlamaktır.